Produktion

PRODUKTIONMadame Chic har egen, svensk produktion av hudvårdsprodukter med högsta tänkbara kvalitet. Fabriken ligger i Vara, Västergötland.

Produktionen sker i små serier, under stor omsorg och extrem receptkontroll. Här på Västgötaslätten produceras världsunika produkter, som säljs i hela Norden, Schweiz, Storbritanien, Nya Zeeland, Singapore, Arabstaterna och i Asien.