Policy personuppgiftshantering

För Madame Chic Kosmetika är det mycket viktigt att våra kunder känner en trygghet i att vi värnar om den personliga integriteten och behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Denna personuppgiftspolicy omfattar personuppgifter som samlas in och behandlas om dig som kund hos oss.

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY – VIKTIGA BEGREPP

Vad är en personuppgift?

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person klassas som en personuppgift. En personuppgift kan exempelvis bestå av namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Vad är en personuppgiftsbehandling?

Behandling av personuppgifter räknas t ex insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig

Madame Chic Kosmetika AB är ansvarig för alla personuppgifter som samlas in.

 

VAD ANVÄNDS PERSONUPPGIFTERNA TILL

1 När en personuppgift behövs för att uppfylla en annan lag som t ex bokföringslagen så efterföljs detta. Bokföringslagen går över GDPR och vi sparar därför uppgifter om dina köp och betalsätt i 7 år, så som bokföringslagen säger.

2. Madame Chic skickar brev med erbjudande via e-post eller post. Du finns i vår utskickslista eftersom du är eller har varit i kontakt med oss. Antingen direkt via Madame Chic Kosmetika eller via någon av våra återförsäljare. Du kan ha handlat av oss, interagerat på våra hemsidor eller fått en behandling av någon av våra återförsäljare. Genom att vara kvar i vår utskickslista (d v s om du inte avregistrerar dig) tillåter du att vi skickar brev till dig. Våra brev går ut 1–2 gånger per månad och innehåller erbjudanden om produkter och hudvårdstips. All vår marknadsföring sker med stöd av marknadsföringslagen och vår ambition är alltid att tillämpa god marknadsföringssed.

Du kan när som helst meddela oss att du inte längre önskar ta emot erbjudande från oss.

Vi är måna om att rikta marknadsföring och kommunikation till dig som är intresserad av hudvård och våra produkter och du kan när som helst avsäga dig all typ av direktmarknadsföring.

Uppge tydligt vilken typ av marknadsföring du vill avsäga dig från och ange om det handlar om e-postmarknadsföring eller adresserade direktmarknadsföringsutskick.

Om du inte vill ta del av våra erbjudanden så kan du när som helst avregistrera dig från framtida brev genom avregistreringslänken som finns i sidfoten i varje elektroniskt brev eller genom att kontakta oss på 0512–920 21, info@madame-chic.se eller genom att skicka ett brev till:

Madame Chic Kosmetika AB
Gradgatan 2
534 50 Vara

 

TÄVLINGAR

Madame Chic Kosmetika AB anordnar emellanåt tävlingar, i enlighet med lotteriinspektionens rekommendationer. Vi samlar då in de personuppgifter som krävs för att kunna kontakta dig i samband med vinst eller i andra frågor som rör tävlingen. Det kan handla om namn, telefonnummer och e-postadress. I samband med att du deltar i våra tävlingar kommer du att kunna lämna ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

 

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER

Madame Chic Kosmetika har flera avtalspartners och leverantörer som levererar olika typer av tjänster och IT-system, dessa är nödvändiga för att vi ska kunna driva vår verksamhet. I vissa av dessa system lagras och behandlas personuppgifter som vid t ex faktureringshantering och transport.

 

REGISTERUTDRAG

Du har rätt att utan kostnad begära att få information om vilka personuppgifter som behandlas av oss. För att vi ska kunna hantera din begäran måste den innehålla din skriftliga underskrift. Din begäran skickas till oss via post nedan eller till

info@madame-chic.se

Märk ditt brev med ”Begäran om tillgång till personuppgifter”.

Postadress:
Madame Chic Kosmetika AB
Gradgatan 2
534 50 Vara