B - SKUGGOR

Skuggan läggs på nedre delen av ögonlocket.